Algemene voorwaarden

 

Quinta das Maravilhas (Blijkon Lda) - Huisregels en Algemene Voorwaarden

Let op: de in dit document beschreven huisregels zijn verplichte gedragsrichtlijnen voor alle gasten van Quinta das Maravilhas (Blijkon Lda) en dienen nageleefd te worden. Indien gasten zich om wat voor reden dan ook niet aan deze richtlijnen houden, kan het team van Quinta das Maravilhas te allen tijde wijzen op de algemene voorwaarden die ook in dit document staan ​​beschreven. In de algemene voorwaarden zijn onder andere opgenomen (financiële) gevolgen die het niet naleven van de huisregels en algemene voorwaarden met zich meebrengt. Overal waar Quinta das Maravilhas wordt genoemd, is Blijkon Lda het geregistreerde bedrijf erachter en dus de rechtspersoon waarnaar we verwijzen.

 

Artikel 1 | Boekingen en annuleringen

• "Wie het eerst komt, het eerst maalt"-beleid

Het is belangrijk voor alle gasten om te weten dat Quinta das Maravilhas werkt met een "wie het eerst komt, het eerst maalt"-beleid. Het is dus niet mogelijk om een ​​optie te nemen op onze kamers en bedden en een reservering is pas gemaakt en geaccepteerd als de volledige betaling is ontvangen. De huidige offerte is gebaseerd op de datum, het aantal gasten en nachten, waardoor de prijs kan variëren als de aanvraag verandert.

 

• Betalingen en reserveringen

Bij bevestiging van de reservering per e-mail zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing. De annuleringsvoorwaarden van Quinta das Maravilhas zijn te allen tijde van toepassing.

Betalingen voor reserveringen dienen binnen 5 werkdagen op de rekening van Quinta das Maravilhas te staan ​​en dienen volledig te zijn. Pas na ontvangst van betaling is de boeking definitief.

 

• Boekingswijzigingen

De datum van een bevestigde boeking kan alleen worden gewijzigd na contact met Quinta das Maravilhas en goedkeuring per e-mail van de directie. Restitutie is na wijziging niet meer mogelijk. Voor geaccepteerde wijzigingen in de boeking brengt Quinta das Maravilhas € 25,- administratiekosten in rekening plus eventuele extra kosten vanwege eventuele prijswijzigingen van de kamers. Deze kosten dienen binnen 5 werkdagen betaald te worden om de wijziging te bevestigen.

 

Annuleringsvoorwaarden

Het is mogelijk om een ​​reservering bij Quinta das Maravilhas te annuleren, maar hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Annuleringen kunnen alleen worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@quintadasmaravilhas.pt of in het geval dat de boeking is gemaakt via een agent (bijv. Booking.com) via hun respectievelijke kanaal waar de boeking is gemaakt. Vermeld altijd uw boekingsreferentie in de e-mail.

 

Niet-restitueerbare boekingen

Niet-restitueerbare boekingen zijn niet-restitueerbaar of overdraagbaar.

 

Annuleringsvoorwaarden voor alle andere boekingen

• Annulering van reservering tot 4 maanden voor aankomst - 25 procent

Als gasten de reservering tot 4 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 25 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit geldt alleen voor de kosten voor de accommodatie, andere componenten zoals toeristenbelasting en eten & drinken zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

 

• Annuleer reservering tot 3 maanden voor aankomst - 50 procent

Als gasten de reservering tot 3 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 50 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de huisvesting, overige onderdelen zijn

uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

 

• Annulering van reservering tot 2 maanden voor aankomst - 75 procent

Als gasten de reservering tot 2 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 75 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de accommodatie, overige onderdelen zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

 

• Annulering reservering minder dan 1 maand voor aankomst

Wanneer gasten de reservering tot 1 maand voor aankomst willen annuleren, wordt 100 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de accommodatie, overige onderdelen zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

 

Overmacht

Niet aan Quinta das Maravilhas toe te rekenen omstandigheden, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet volledig kan worden gevergd (zoals maar niet beperkt tot (i) extreme weersomstandigheden, (ii) ) intrekking van één of meer meervoudige vergunningen, (iii) epidemieën en pandemieën en daarbij aangekondigde maatregelen van de overheid en (iv) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Quinta das Maravilhas behoudt in dat geval haar recht op schadevergoeding (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het bedrag van de reserveringswaarde, te vermeerderen met de kosten voor door haar ingeschakelde derden). Quinta das Maravilhas adviseert de opdrachtgever en hotelgasten zich tegen deze risico’s te verzekeren. Een beroep op ontbinding van de zijde van de gasten wegens overmacht is uitgesloten. Bovenstaande laat de geldende annuleringsvoorwaarden onverlet.

Andere items zoals ontbijt, toeristenbelasting worden volledig terugbetaald bij elke annulering ten minste 14 dagen voor aankomst.

Artikel 2 | in- en uitchecken

Check-in tijd: 16:00 tot 18:00 uur

Uitchecktijd: 08.00 - 10.00 uur

• Check in

Als u vroeg arriveert, kan er op verzoek en onder voorbehoud van beschikbaarheid worden gezorgd voor opslag van uw bagage totdat uw kamer klaar is om in te checken. Als u eenmaal bent ingecheckt, is er in geen geval restitutie mogelijk.

• Uitchecken

Voor het geval u een late vlucht heeft, kan op verzoek en onder voorbehoud van beschikbaarheid opslag van uw bagage worden geregeld.

 

Artikel 3 | Borg

Bij het inchecken vraagt ​​Quinta das Maravilhas al haar gasten om een ​​aanbetaling. De borg dient om Quinta das Maravilhas financieel te beschermen tegen mogelijke en onvoorziene ongelukken, schade en verloren voorwerpen van Quinta das Maravilhas tijdens het verblijf van een gast.

• Waarborgsom

Bij aankomst wordt een borg gevraagd van € 500 euro. Deze borg wordt in de vorm van een reservering op de creditcard die aan de hoofdboeker is gekoppeld en waarvan het bedrag achteraf kan worden afgeschreven, of contant geborgd. Quinta das Maravilhas (Blijkon Lda) behoudt zich het recht voor om elk hoger bedrag te factureren indien de kosten van boete, vervanging of herstel van door haar gasten veroorzaakte schade het vastgestelde bedrag voor de borg overschrijden.

• Waar betaal ik de borg voor?

De borg beschermt Quinta das Maravilhas financieel tegen mogelijke en onvoorziene ongelukken, schade en zoekgeraakte spullen van Quinta das Maravilhas tijdens het verblijf van een gast. Voorbeelden van wanneer (een deel van) de waarborgsom kan worden ingehouden zijn:

Beddengoed: bij beschadiging van het beddengoed (€ 25,-)

Huisregels: bij het niet naleven van de huisregels (volledige borg)

• Beddengoed

Quinta das Maravilhas werkt hard om haar gastenverblijf brandschoon te houden en hygiëne staat voorop. Quinta das Maravilhas verwacht dezelfde instelling van haar gasten.

Let op: het gebruik van eigen kussens, dekens en andere spullen is niet

toegestaan. Reden hiervoor is dat Quinta das Maravilhas de hygiëne van deze artikelen niet kan garanderen of vaststellen en ernaar streeft andere gasten en zichzelf zo goed mogelijk te beschermen.

Schadevergoedingen en boetes

De borgsom dekt vaak kleine schades en zoekgeraakte goederen, maar indien gasten grote schade aanrichten heeft Quinta das Maravilhas te allen tijde het recht een boete uit te delen en/of de borgsom in te houden.

Let op: Elke vorm van schade aan of misbruik van eigendommen van Quinta das Maravilhas, andere gasten of de medewerkers tijdens hun verblijf op Quinta das Maravilhas, leidt tot onmiddellijk vertrek en een boete gelijk aan de schade of nieuwwaarde.

In welke situaties kan Quinta das Maravilhas de borg inhouden?

Quinta das Maravilhas heeft de ervaring dat bij groepsverblijf situaties kunnen escaleren. Dit zorgt voor ongewenste onrust en soms zelfs schade in en aan het gastenverblijf. Quinta das Maravilhas is in deze situaties genoodzaakt (een deel van) de borgsom in te houden ter vergoeding van de schade.

De volgende schadesoorten worden niet getolereerd door Quinta das Maravilhas en zullen resulteren in het onmiddellijk verwijderen van een gast, het inhouden van een borgsom en eventueel het opleggen van een extra boete.

Soort schade of storing

Specifiek:

Schade aan, in en rond Quinta das Maravilhas omvat kamers, gangen, toiletten, douches, bedden, matrassen, gordijnen, muren, het dak, het plafond, wasbakken, de keuken, de bar, de bomen, de dekken en het zwembad en alle andere gemeenschappelijke ruimtes.

• Brandblusser, slang en alarm

Het onnodig of oneigenlijk gebruik van de brandblusser of brandslang.

Het onnodig activeren van het alarmsysteem of rookmelder. Let op: de brandmeldinstallatie is geen speelgoed! Het beschadigen of onnodig activeren van de brandmeldinstallatie leidt direct tot een boete van € 5.000 euro en schadevergoeding voor klachten van andere gasten. Als de brandweer arriveert, is de boete € 8.000 euro.

• Roken 

Het is verboden te roken in de kamers en in het gastenverblijf. Op het terrein is roken alleen buiten toegestaan ​​op de daarvoor bestemde plekken. Roken in het gastenverblijf of op niet-aangewezen gebieden resulteert in een boete van minimaal € 300.

• Vervuiling

Besmetting door bijvoorbeeld braken, urineren, bloeden (etc.) in kamers, gangen en andere ruimtes van Quinta das Maravilhas resulteert in een boete van minimaal € 300.

• Verboden middelen

Bezit of gebruik van (soft- of hard) drugs en/of wapens leidt tot een boete van minimaal € 500,- en onmiddellijke verwijdering uit het gastenverblijf

• Intimidatie

Het intimideren, storen of lastigvallen van andere gasten, buren, het team of huisdieren resulteert in een minimale boete van € 500 en onmiddellijke uitzetting van Quinta das Maravilhas.

Artikel 4 | gedrag

• Eten en drinken

U kunt gratis gebruikmaken van de gemeenschappelijke lounge, zonneterrassen en tuinen van Quinta das Maravilhas. Elke kamer is voorzien van een kleine koelkast en een koffiezetapparaat. Gasten zijn verantwoordelijk om geen voedsel open en bloot op de kamers te laten liggen en ervoor te zorgen dat de kamer netjes en schoon wordt gehouden. Aan het einde van het verblijf dient de koelkast leeg achter gelaten te worden. Gasten moeten ervoor zorgen dat de kamers schoon blijven en dagelijks afval uit de kamer verwijderen om een ​​hygiënische omgeving te behouden.

• Alcohol

Het is toegestaan ​​om eigen alcohol mee te nemen en te nuttigen op Quinta das Maravilhas, dit mag echter niet leiden tot overmatig of storend gedrag. Bij storend gedrag kunnen gasten uit het guesthouse worden verwijderd en/of kan er een boete worden opgelegd.

• Stilte

Quinta das Maravilhas ligt in een rustig maar nog steeds bewoond gebied. Er dient rekening gehouden te worden met de buren, en eventueel andere gasten en daarom verwachten we dat gasten het na 22.00 uur stil houden.

• Roken, drugs en wapens

Op Quinta das Maravilhas is het bezit, gebruik, handel, verkoop, transport, fabricage, etc. van verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmende middelen, geestverruimende middelen, verboden middelen, dope en wapens niet toegestaan. Het bezit of gebruik van (soft of hard)drugs of wapens op Quinta das Maravilhas leidt tot onmiddellijke en definitieve verwijdering uit het gastenverblijf.

• Eigen verantwoordelijkheid

Quinta das Maravilhas doet er alles aan om het gastenverblijf zo veilig mogelijk te houden, Quinta das Maravilhas wil echter benadrukken dat zij niet verantwoordelijk is voor de eigendommen van de gasten.

Artikel 5 | Spoedgevallen

Het personeel van Quinta das Maravilhas is getraind in het omgaan met noodsituaties. Roep bij calamiteiten de hulp in van het personeel en/of volg de instructies op die in de individuele kamers beschikbaar zijn.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gast om zich op de hoogte te stellen van alle ontsnappingsroutes.

• Vuur

In geval van brand is de verzamelplaats voor Restaurante Rainha,  linksaf bij het verlaten van het gastenverblijf en bevindt het zich na ca. 100 meter bij de kruising met de hoofdweg.

Artikel 6 | Aanvullend

• Ga voor groen: verbruik

Quinta das Maravilhas doet haar best om bij te dragen aan een groene toekomst en vraagt ​​gasten dan ook waar mogelijk te besparen op water en elektriciteit.

• Ga voor groen: recyclen

Quinta das Maravilhas houdt van recyclen! Scheid glas, papier, plastic en ander afval. Bij het verlaten van Quinta das Maravilhas, linksaf. Bij Restaurante Rainha rechtsaf, staan na circa 25 meter​​speciale, recycle afvalbakken

• Hygiëne

Quinta das Maravilhas neemt alle mogelijke maatregelen om het gastenverblijf zo schoon mogelijk te houden en stoomt regelmatig de bedden, kamers en gemeenschappelijke ruimtes om ongewenste onzuiverheden te bestrijden en direct uit te roeien. Helaas kan Quinta das Maravilhas niet altijd alle onzuiverheden tijdig verhelpen. Quinta das Maravilhas benadrukt het feit dat zij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele problemen veroorzaakt door de aanwezigheid van onzuiverheden veroorzaakt door het komen en gaan van gasten. Quinta das Maravilhas is evenmin gehouden tot het bieden van financiële compensatie voor eventuele kosten (zoals vervangend hotel, medische kosten of vervanging van persoonlijke bezittingen etc.) die hieruit voortvloeien.

Artikel 7 | Rechten Quinta das Maravilhas

Quinta das Maravilhas behoudt zich het recht voor om deze huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

Quinta das Maravilhas behoudt zich het recht voor om te allen tijde te controleren of de huisregels correct worden nageleefd door de gasten. Dit kan betekenen dat gasten worden aangesproken of dat het personeel van Quinta das Maravilhas af en toe een kamercheck uitvoert.

Quinta das Maravilhas behoudt zich het recht voor gasten die zich niet aan de huisregels houden te allen tijde te verwijderen en de borg in te houden.

Quinta das Maravilhas behoudt zich te allen tijde het recht voor om gasten per direct en definitief uit het hostel te verwijderen indien zij dit nodig achten.

Indien de werkelijke schade hoger is dan het totaal toegestane bedrag, behoudt Quinta das Maravilhas zich te allen tijde het recht voor om het bedrag van de boete of factuur aan te passen.

Artikel 8 | Algemene voorwaarden Quinta das Maravilhas

• Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

Op de totstandkoming en inhoud van alle overeenkomsten tussen Quinta das Maravilhas en haar gasten, alsmede op alle aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten, zijn bij uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing de algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas. Indien naast deze feitelijk andere algemene voorwaarden van kracht zijn, prevaleren bij tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas.

Afwijking van de algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas is alleen mogelijk indien dit schriftelijk en per geval wordt vastgelegd. De algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas hebben betrekking op alle natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan Quinta das Maravilhas gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst dan wel bij het runnen van Quinta das Maravilhas.

Op alle overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas van toepassing, op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatste geldige versie van de algemene voorwaarden van Quinta das Maravilhas geacht van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Quinta das Maravilhas is nimmer verplicht cheques, creditcards, debetkaarten en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan de acceptatie van dergelijke betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere betaalmiddelen die hier niet worden genoemd.

• Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto's, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Quinta das Maravilhas (Blijkon Lda) zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Quinta das Maravilhas niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Quinta das Maravilhas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

Met name de op de website vermelde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

• Royalty

Quinta das Maravilhas (Blijkon Lda) behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Artikel 9 | Assistentie van het team van Quinta das Maravilhas

Heeft u hulp nodig of is er een probleem? Het personeel van Quinta das Maravilhas staat altijd klaar om te helpen. Ze stellen het op prijs als je het personeel meteen op de hoogte stelt als er zich een probleem voordoet, zodat ze het meteen kunnen oplossen. Het personeel doet zijn best om het iedereen naar de zin te maken

Artikel 10 | Onwettige recensies

• Onrechtmatige beoordelingen

Gebruikers van Quinta das Maravilhas kunnen onder bepaalde voorwaarden beoordelingen geven. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van een bepaalde review en kan aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van een review onrechtmatig wordt bevonden.

Een Gebruiker mag alleen een review plaatsen als hij gast of klant is of is geweest bij Quinta das Maravilhas.

De Gebruiker garandeert dat de informatie die hij in het kader van een review op de Website publiceert te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Quinta das Maravilhas tegen elke aanspraak van een derde partij met betrekking tot deze review.

Quinta das Maravilhas is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen een review te weigeren, te verwijderen of in te korten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Quinta das Maravilhas, al dan niet via derden, op de hoogte is gesteld dat de review feitelijk onjuist, onbetrouwbaar of onrechtmatig is.

Een review mag in ieder geval geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik, persoonlijke en/of privé informatie over Quinta das Maravilhas en/of haar medewerkers bevatten.

Het gebruik van (persoons)gegevens die Gebruiker via de Website heeft of online heeft verkregen, is alleen toegestaan ​​voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt of getoond. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan ​​deze gegevens voor enig ander (commercieel) doel te verwerken en/of te gebruiken op straffe van een direct opeisbare en zonder nadere ingebrekestelling verschuldigde boete van minimaal € 1000 euro (duizend euro) per overtreding.

Quinta das Maravilhas accepteert dat Gebruikers bestaande uit (voormalige) gasten van Quinta das Maravilhas over de betreffende locatie een review kunnen publiceren waarin de subjectieve mening van de betrokkene tot uiting komt. Een review kan bestaan ​​uit een omschrijving in combinatie met een waardering uitgedrukt in een aantal sterren.

Artikel 11 | Klachten en aansprakelijkheid

Klachten over de Dienst kunnen door de hoofdpersoon van de boeking uitsluitend schriftelijk of per e-mail (info@quintadasmaravilhas.pt) worden ingediend bij de directie van Quinta das Maravilhas onder vermelding van het boekingsnummer en zoveel mogelijk met redenen omkleed. Indien de klacht betrekking heeft op een account dient deze klacht binnen 15 dagen bij de directie van Quinta das Maravilhas te zijn ingediend. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

De directie van Quinta das Maravilhas zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 15 dagen antwoorden aan de klagende partij.

Quinta das Maravilhas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Quinta das Maravilhas. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan ​​de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkomingen van Quinta das Maravilhas te herstellen of te verhelpen.

De aansprakelijkheid van Quinta das Maravilhas kan nooit groter zijn dan de omvang van de meest recente rekening van Gebruiker met een maximum van 100 euro.

De aansprakelijkheid van Quinta das Maravilhas is uitgesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met: (i) fouten, onvolledigheden en/of onregelmatigheden in de (functionaliteiten) van de Website, (ii) het gedurende een bepaalde tijd onbereikbaar zijn van de Website of (iii) het niet langer gebruik laten maken van de Dienst van Quinta das Maravilhas wegens het niet nakomen door de Gebruiker van financiële verplichtingen of (anderszins) handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden.

Quinta das Maravilhas is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit informatie die door Gebruiker of een derde op de Website is gepubliceerd, ook niet als deze informatie onjuist of onwettig is.

Quinta das Maravilhas is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de op de Website weergegeven (wettelijke) informatie. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies in een specifiek geval.

Op de Website zijn hyperlinks, banners en/of buttons opgenomen die verwijzen naar andere websites. Quinta das Maravilhas is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de informatie op en het gebruik van die websites.

Betalingsbeleid:

• Betalingen en reserveringen

Bij bevestiging van de reservering per e-mail zijn te allen tijde de annuleringsvoorwaarden van Quinta das Maravilhas van toepassing.

Betalingen voor reserveringen dienen binnen 5 werkdagen op de rekening van Quinta das Maravilhas te staan ​​en dienen volledig te zijn. Pas na ontvangst van betaling is de boeking definitief.

• Boekingswijzigingen

De datum van een bevestigde boeking kan alleen worden gewijzigd na contact met Quinta das Maravilhas en goedkeuring per e-mail van de directie. Restitutie is na wijziging niet meer mogelijk. Voor geaccepteerde wijzigingen in de boeking brengt Quinta das Maravilhas € 25,- administratiekosten in rekening plus eventuele extra kosten vanwege eventuele prijswijzigingen van de kamers. Deze kosten dienen binnen 5 werkdagen betaald te worden om de wijziging te bevestigen.

Annuleringsvoorwaarden:

Het is mogelijk om een ​​reservering bij Quinta das Maravilhas te annuleren, maar hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Annuleringen kunnen alleen worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@quintadasmaravilhas.pt of in het geval dat de boeking is gemaakt via een agent (bijv. Booking.com) via het betreffende kanaal waarop de boeking is gemaakt. Vermeld altijd uw boekingsreferentie in de e-mail.

Niet-restitueerbare boekingen

Niet-restitueerbare boekingen zijn niet-restitueerbaar of overdraagbaar.

Annuleringsvoorwaarden voor alle andere boekingen

• Annulering van reservering tot 4 maanden voor aankomst - 25 procent

Als gasten de reservering tot 4 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 25 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit geldt alleen voor de kosten voor de accommodatie, andere componenten zoals toeristenbelasting en eten & drinken zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

• Annuleer reservering tot 3 maanden voor aankomst - 50 procent

Als gasten de reservering tot 3 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 50 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de huisvesting, overige onderdelen zijn

uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

• Annulering van reservering tot 2 maanden voor aankomst - 75 procent

Als gasten de reservering tot 2 maanden voor aankomst willen annuleren, wordt 75 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de accommodatie, overige onderdelen zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

• Annulering reservering minder dan 1 maand voor aankomst

Wanneer gasten de reservering tot 1 maand voor aankomst willen annuleren, wordt 100 procent van het totale bedrag in rekening gebracht. Dit betreft de kosten voor de accommodatie, overige onderdelen zijn uitgesloten. Het bedrag dat wordt ingehouden is gelijk aan het aantal personen en/of aantal nachten dat wordt geannuleerd.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen.

Het team van Quinta das Maravilhas.